top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Çift Yarık Deneyi ile Neyi Fark Ettik!

Güncelleme tarihi: 4 Tem 2023

📎 Young deneyi olarak da bilinen çift yarık deneyi, ışığın dalga özelliği sergilediğini gösterir. Eğer ışık tamamen sıradan parçacıklardan oluşsaydı ve bu parçacıklar bir yarıktan geçirilip ekrana çarptırılsaydı, yarığın büyüklüğüne ve şekline bağlı bir desen görürdük.


✨ Benzer şekilde, ışık sadece parçacıklardan oluşsaydı ve iki paralel yarıktan geçirilseydi, ekrandaki desen basitçe iki adet tek yarığın oluşturduğu desenlerin toplamı olurdu. Fakat gerçekte, desen daha geniş ve daha detaylı hale gelir, bir dizi aydınlık ve karanlık bant içerir. https://www.youtube.com/watch?v=uva6gBEpfDY


🔬 Fotonlar bir dalganın içinde olsalardı nereye gideceklerini "biliyor" gibi görünüyor. Sanki bir tiyatro seyircisi koltuk tahsisi olmadan ortaya çıkmış, ancak her seyirci tiyatronun doğru bir şekilde dolması için seçmesi gereken koltuğu biliyordu.


📕 Daha da tuhafı, bilim adamları her bir fotonun hangi yarıktan geçtiğini belirlemek için her yarığa detektör yerleştirdiklerinde, girişim deseni ortadan kayboldu. Bu, fotonları gözlemleme eyleminin birçok gerçekliğin "çöktüğünü" gösteriyor. Akıllara durgunluk veriyor, değil mi? Kuantum fiziğinin bu fenomeni hala hararetle tartışılmaktadır.


📚 Kuantum, belirsizlik değil aslında sonsuz potansiyellerin olduğu bir alemin geçiş kapısı olarak da görülebilir. Kişi ve kolektif bilincin anlık enerjilerine göre sürekli değişim ve dönüşüm halindedir. Gözlemcinin nazarı deneyin sonucunu değiştirir. Nazar niyete bağlıdır. Niyet ise kalpte oluşur. Bu durumda “kalp” birçok şeyin anahtarıdır. Bir olay, kişi ya da durum gözlemlendiğinde farklı, gözlemlenmediğinde farklı bir pozisyonda (gerçeklikte) olabilir.


🕖 Beşeri matematik ile ilahi matematik aynı anda işliyor. Sen hangisini seçmek istersen nazarını ona odaklıyorsun. Bu gözle bakarsanız nazar vardır ve gerçektir. Mikro alem ile makro alemde, madde ile mana birlikte titreşim halindedir. Gökte ne varsa yerde o vardır. İçerde ne varsa dışarda o vardır. (Hermes)


📐 Çift yarık deneyinin sonuçlarına bakarak hayata açık bir zihinle, önyargılardan ve yargılardan arınmış bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini sonucunu çıkarmamız mümkün. Düşüncelerimiz ve inançlarımız, gerçekliğimizi şekillendirme gücüne sahip. Dünyaya irademizi empoze ederek kontrol etmeye çalışmaktansa, dünyaya ve dünyadaki yerimize dair anlayışımızı genişletmeye çalışmamız, alçakgönüllülük ve merakımızı korumamız hedeflerimize daha kolay varmamızı sağlayabilir, https://www.youtube.com/watch?v=h75DGO3GrF4


📌 Sonuç olarak, çift yarık deneyi gerçeklik anlayışımıza meydan okuyor ve bilincin doğası ve çevremizdeki dünyayla ilişkimiz hakkında derin sorular ortaya çıkarıyor.


Mutlu Pazarlar 🌷

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page