top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Öğrenme Çevikliği

Öğrenme çevikliği, ne yapacağınızı bilmediğinizde ne yapacağınızı bilme yeteneğidir. İstenen sonuçlara ulaşabilmek için yeni, değişken ve zorlu koşullarla karşı karşıya kaldıkları durumlarda uygulayabilmek için sürekli ve hızlı bir şekilde deneyimler, insanlar ve kaynaklardan öğrenmesi, ve eski öğrendiklerini unutmayı içerir. Bunun için 4 spesifik ve birbiriyle ilişkili davranış setinin uygulanmasını gerekir.

Bireylerin öğrenme çevikliği ve bu davranışları uygulamaları genellikle “bilinçdışı bir yetkinlik” olarak tanımlanır. (Korn Ferry araştırmasına göre bu yetkinliğe doğal olarak sahip olanların oranı %15’dir) Yani, yeni zorluklarla karşılaştıklarında sadece “yaptıklarını yaparlar” Onları “yaşam boyu öğrenenler” olarak tanımlama olasılığı daha yüksektir. Çevik öğrenen insanlar başkalarının gözünde genellikle “hızlı” olarak nitelendirildikleri gibi genellikle yüksek potansiyele sahip olarak görülür.


Bu dört davranış grubunu incelersek;

Arayış: Öğrenme çevikliğini geliştirmek için deneyimlerinizi büyüten ve geliştiren yeni ve zorlu durumlara kasıtlı olarak dalma istekliliği gerektirir.

Anlamlandırma: Deneyimden öğrenmek merak ve denemeye isteklilik ile gözlemlenen oldukça aktif ve sürekli devam eden bir süreçtir. “Neden?”, "Nasıl?"ve "Neden olmasın?" soruları ile beslenen iç görü ve bakış açısını kazanmak için esastır.

İçselleştirme: Öğrenme, deneyimleme ile bitmez. Geri bildirim istemek ve

düşünmek için zaman ayırmak gerekir. İç görüyü derinleştirmek ve kritik noktaları gelecekte hatırlama ve bir sonraki uygulama için dersler çıkarmak kritik öneme sahiptir.

Uygulama: Bir konu, uygulanana kadar gerçekten öğrenilmiş sayılmaz. Çevik öğrenenleri diğer insanlardan ayıran şeyin merkezinde yeni koşullara hızla uyum sağlamak için diğer durumlarda işe yaramış (ve yaramamış) tespit edebilmek yatar


Öğrenme çevikliği öğrenilebilen bir yetkinliktir. Ana bileşeni deneyimdir. Zengin öğrenme deneyimlerine daha çok erişim kazandıkça ve kendimizi bu deneyimlerden en fazla öğrenecek şekilde konumlandırdıkça ustalığa ulaşmamıza sağlayacak bir öğrenme ve büyüme döngüsü şekillenebilecektir.


BANI dünyası gerçekleri içinde geleceğin işgücünde RPA’larında artması ile belirli bir alanda uzmanlaşarak çalışmak artık pek mümkün olmayacak. Hem BANI gereklilikleri hem de çalışan/yönetici bazında daha da güçlü talep edilecek çok yönlülük için öğrenme çevikliği mutlaka gelişmesi gereken bir konu olarak gelecekte daha çok karşımıza çıkacak. Bazı araştırmalara göre, 2022 yılına kadar yaklaşık 58 milyon yeni iş rolü için yeniden beceri kazanma gerekecek


Öğrenme Çevikliğinin Beş Temel Karakteristiğini detaylı olarak başka bir yazıda ele alacağım.


Şubat ayında yazdığım yazı da öğrenme çevikliğine güzel bir örnektir. https://lnkd.in/dcCGmzKA


Öğrenme çevikliğinizi nasıl arttırırsınız? https://lnkd.in/dAtpjJ3S47 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page