top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Başarılı Bir Şekilde Dönüşen İnsanlar

Başarılı bir şekilde değişen insanlar aşağıdaki aşamalardan geçer:

Boyatzis’in Kendi Kendine Öğrenme Teorisi:


1. Keşif: İdeal ben, kim olmak istiyorum?

2. Keşif: Gerçek ben, ben kimim? Güçlü yönlerim ve gelişim alanlarım neler?

3. Keşif: Öğrenme ajandam – Gelişim alanlarımı ortadan kaldırırken güçlü yönlerimi nasıl sağlam temel olarak alabilirim?

4. Keşif: Yeni fikirleri, davranışları ve duyguları ustalık seviyesine gelmek üzere pratik ederek denemek

5. Keşif: Değişimi gerçekleştirmek için destekleyici ve güven veren ilişkiler geliştirmek.📚20. yüzyılın ortalarında psikolojide insanlığa dönük iki farklı bakış açısı bulunmaktaydı. Bunlardan biri Freud’cu görüştür. Bu görüşe göre hepimiz sürekli olarak bilinçdışından davranışımızı yönlendiren cinsel ve saldırgan içgüdülerin etkisi altındayızdır. Diğer bir görüş ise, davranışçı yaklaşımdır.


🔎Hümanistik psikolojinin kendini tarif ederken kullandığı üçüncü güç teriminin de ima ettiği gibi, amacı psikolojideki iki temel güç olan davranışçılık ve psikanalizin yerine geçmekti. Üçüncü güç olarak adlandırılan bu psikoloji akımı, insan davranışlarını yöneten etmenleri açıklarken, insanın gelişim gücü yüksek bir varlık olduğu görüşünü temel bir ilke olarak kabul eder. İnsanda var olduğu varsayılan bu güç “kendini gerçekleştirme” güdüsüdür.📜Hümanist psikologlar varoluşçuluk felsefe görüşü ve ilkelerini geniş ölçüde benimsemişlerdir, onlara göre (Baymur, 1978, s.302-303):

1. Her insan, duyuş, algılayış ve davranış biçimleri ile kendine özgü bir varlıktır.

2. İnsanın canlı kalmaktan öteye giden amaçları vardır. İnsan, özgürlüğünü korumak, potansiyellerini gerçekleştirme sorumluluğunu duyup kendi öz doğasına göre davranmak ve gelişmek isteyen bir varlıktır.

3. İnsan kendinden, edimlerinden kendisi sorumludur. Hayatını kendisi için anlamlı hale getirmek üzere seçim ve tercihlerde bulunma yetisine sahiptir.

4. İnsan ölümsüz değildir, dünyadaki varlığı sürelidir ve hiçbir yaşantısı tekrar etmeyecektir.

5. Geçmiş ya da gelecek değil, yaşanılan an önemlidir. İçinde yaşanılan zaman geçmişi kapsadığı gibi, geleceği de bir ihtimal olarak içerir.


📌Hümanist psikologlara göre insanlar içinde bulundukları durumları kendilerine göre algılamakta ve bu durumlarda kendi algılamalarına göre davranmaktadırlar. Bireyin içinde bulunduğu fenomenal alan –herhangi bir anda, kendisini, çevresini, kendine özgü bir biçimde algılaması- gerçeğin tam kendisidir, her an değişir, yeniden örgütlenir ve yeni anlamlar kazanır (Baymur, 1978, s.304). 👓Yaşadığımız gerçekliğin anlamlandırılmasının bizim düşüncelerimizle şekillendiğinin bilinci ile bakarsak insanın kendi potansiyeline ulaşması için en büyük engeli aslında kendisi ve kendi düşünceleridir. 

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page