top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Belirsizlikler Dünyası İçin On Yeni Liderlik Becerisi

Güncelleme tarihi: 22 Tem 2023

🎯Çevikliğin tarihteki yerine baktığımızda her dönemin kendine özgü çeviklik ihtiyacı olduğunu ve kendi pratik çözümlerini bulup uyguladığını gözlemleyebiliriz.

✨Günümüz şartlarına üzerimizdeki veri yağmuru üstünden örnek vermek gerekirse, IDC, 2025 yılına kadar dünya çapında oluşturulan toplam dijital veri miktarının, artan sayıda cihaz ve sensörle birlikte 163 zettabayta yükseleceğini tahmin ediyor. Bu rakam, şimdiye kadar dünyada üretilen tüm verilerin 40 katı büyüklüğüne karşılık geliyor.


☯️Sadece bu sebeple bile günlük ihtiyaçlara pratik ve yeterli çözümler sunabilmek değişkenliğin ve belirsizliğin arttığı zamanlarda hem güçleşmiş hem de imkanların artması sebebi ile kolaylaşmış durumda. Ancak bu dual etkiyi yönetebilmek için insan yönetiminde bilişsel algı, değişim adaptasyonu ve verinin gündelik hayatta etkin kullanımı için liderlik yetkinliklerinin gelişmesi gerekmekte.

🈺Bob Johansen, artan değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve belirsizliğin (VUCA) dünyasında, liderlerin daha iyi bir gelecek yaratmak için yeni beceriler öğrenmeleri gerektiğini ikna edici bir şekilde savunuyor. Bununla birlikte, "Belirsiz Bir Dünya İçin On Yeni Liderlik Becerisi" tanımlaması, yaparken aşağıdaki konulara dikkat çekerek yetkinlik gelişimi ihtiyacına dikkat çekiyor.

1. Yaratıcı İçgüdü: Liderler, sorumluluklarını fikirlerini inşa etme ve büyütme ve bu enerjiyi başkalarıyla bağlantı kurma taahhüdü ile ele almalıdır. Sorunlara özgün çözüm bulma enerjisini kendi içimizde bulabilmek ve çevremizdeki insanlarda da bu enerjiyi ateşleyebilmek gerekecektir.

2. Netlik: Liderler ne yarattıkları konusunda net olmalı, ancak bunun nasıl başarıldığı konusunda esnek olmalıdır.

3. İkilemleri Yönetmek: İkilem yönetimi, çok erken karar vermek ve çok geç karar vermek arasındaki boşlukta gerçekleşir. Bir karar vermeden önce bir süre belirsizlikle yaşamayı gerektirir. Gelecekteki liderlerin bu ikisinin arasında çok fazla kalmadan bu alanı yönetmeyi sevmeyi öğrenmeleri gerekecektir. Liderler çözülemeyen sorunları fırsata çevirmelidir.

4. Sürekli Öğrenme: Liderler, özellikle yaparak öğrenen kişiler olmalıdır.

5. Biyo-empati: Gelecekte iş performanslarını biyoloji ve yaşam bilimlerinin şekillendirmesi beklenmektedir. Liderler doğayı anlar, saygı duyar ve doğadan öğrenir (biyomimikri)

6. Yapıcı Depolarizasyon: Liderler, gergin durumları yatıştırabilmeli ve farklı geçmişlere sahip insanları yapıcı katılım için bir araya getirebilmelidir.

7. Sessiz Şeffaflık: Liderler, kendilerini ön plana çıkarmaya çalışmadan neyin önemli olduğu konusunda açık ve özgün olmalıdır. Liderlikte sessiz şeffaflık alçakgönüllülükle başlar, susmak ve dinlemekle devam eder. Her konuyu şeffaflıkla ele almayı gerektirir.

8. Hızlı Prototip Oluşturma: Hızlı prototip oluşturmada kullanılan yöntem, dene-öğren-yap'ın sonsuz döngüsü şeklindedir.

9. Akıllı Çeteler (Smart Mob) Organizasyonu: Liderler sosyal ağlar oluşturmalı, bunlarla etkileşim kurmalı ve sürdürmelidir.

10. Ortak Alanlar Oluşturmak: Liderler, topluma fayda sağlayan, paylaşımı ve büyümeyi destekleyen organizasyonları (STK'lar gibi) teşvik etmeli, büyütmeli ve beslemelidir.Bob Johansen, 40 yılı aşkın bir süredir gelecekle ilgili tahminler, senaryolar ve araştırmalar üreten bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Institute for the Future'ın (IFTF) eski başkanı ve şu anki yönetim kurulu üyesidir.

27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page