top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Dr Daniş Navaro; Şirket Qua Vadis

Dr Daniş Navaro ‘Şirket Qua Vadis’ isimli kitabında şirketlerin ebitda odağı sebebiyle asıl konu olan insana mevcut neoliberal bakış açısı sebebi ile yaşanan sorunları pratik bir şekilde gözler önüne seriyor. Şirket yönetimini somut ve soyut anlamda ele alırken kuantum-şirket kavramsallaştırması ile yeni ve bambaşka bir şirket ortamı öneriyor. Şirketlerin iç dinamikleri yazarın kendi deneyimleri ile birleştirilirken konular çeşitli akademik kuramlar çerçevesinde ele alınıyor.


Yazarın başta felsefi antropoloji olmak üzere kapitalim, organizasyon ve yabancılaşma gibi konularda da akademik çalışmalar yapıyor olması içeriğin aktarımında bambaşka bakış açılarını yakalamanızı sağlıyor.


Kitap her biri başlı başına bir kitap olabilecek şekilde altı bölümden oluşuyor. Kitapta benim en fazla beğendiğim sloganlar ve konu başlıklarını özetlersem;


- Büyük resmi görebilmek derken sistemin derin dinamiklerini, neden sonuç ilişkilerini Ekonomi, Kapitalizm, Neoliberalizm ve Postmodernizm ışığında ele alabilmek

- Soyut ve somut anlamda şirketin duruşu ve bütünlüğü

- Şirketin sürdürülebilirliğinin en temel süreçlerinden birinin inovasyon olması ve bunu sağlamanın yolunun çalışanların özniteliklerini sergilenebileceği şartların sağlanması.

- Etik aklın, bir şirketin başarısındaki öncül koşul olması.

- Şirketin çalışanına bir anlam dünyası sunmak zorunda olması.


Şirketler de anlam yaratma konusu ile ilgili notlarımı biraz daha detaylandırmak istiyorum; “Çalışan, varlık nedeni ile yaptığı iş arasında bir anlam köprüsü kurmalıdır. Aksi takdirde mutlu olamaz.! “


“Aristoteles’e göre zeytin tohumu doğası itibarıyla zorunlu olarak zeytin ağacına dönüşerek hayatını gerçekleştirir. İnsan kişisi de normalde her ne olacaksa onun tohumlarını potansiyelinde barındırır ama kendi yetenek ve becerilerinin öngördüğü işleri yapmadığı zaman müthiş bir yabancılaşma, yalnızlaşma ve mutsuzluğun içine düşüyor çünkü potansiyeli gerçekliğe kavuşamıyor. Akıllı bir şirketin bu durumu göz önüne alması gerekiyor.”


Kuantum şirket, merkeze insanı koyan ve işe, iş dünyasına, piyasaya, rekabete çok farklı ve bütünlüklü bir bakış açısı getiren yeni bir şirket olgusu…


Dr Daniş Navaro

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page