top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

İnsanlık ve Bilgeliğin Gelişimi

Güncelleme tarihi: 22 Oca

⏳İnsanlık tarihinde belli belirsiz ama bizim ömrümüz açısından uzun denebilecek yeni bir 365 günlük döngüye daha girdik. Aristoteles, cansız maddeler de dahil olmak üzere doğadaki her şeyin bir amacı veya sonu (bir 'telos') olduğuna inanıyordu.🌿Bu anlayışa ('telos') göre tüm doğal nesneler, erek’lerini içlerinde taşırlar ve bu ereğe göre biçimlenirler; cansız doğada bu bir bilinçsiz erek’tir ki tüm nesneleri belli bir amaca doğru geliştirir.


📺Teknolojik gelişmelerin yayılması ve bilimin benimsenmesi zaman almıştır. İnsanlar, yeni fikirleri ve teknolojileri kabul etme konusunda çoğu zaman direnç göstermişler.


🍁Ayrıca, sosyal, kültürel ve politik yapılar da gelişmeyi etkiler. Toplumların alışkanlıkları ve değerleri, değişime karşı direnç göstererek gelişimi yavaşlatabilir. (JJ Rousseau-Toplum Sözleşmesi okunması gereken bir eserdir)


🔦Bilgiye erişimdeki eşitsizlik, eğitim olanaklarının sınırlı olması da önemli bri etkendir. Bu koşullar genellikle kaynakların düzensiz kullanımına ve enerjinin negatif yönde harcanmasına neden olur. Birkaç örnek vermek gerekirse;


👉2. Mısır İmparatorluğu dönemi fizikçi ve gök bilimci Kamose-Menes, anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseyi canlandırmayacağını söylediği için öldürüldü. Antik Mısır’ın diğer bir filozofu Amentebat ”insanları mumyalayarak öbür dünyaya gönderemezsiniz” dediği için ailesi ile birlikte yok edildi. Romalı Flavus Lucretius Claudius, matematikçi, gökbilimci ve filozof; Roma Tanrı’larının masal olduğunu söylediği için katledildi. Antik Yunanlılar, devrin en büyük filozofu Sokrates’i 2500 yıl önce Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürdüler. Giardano Bruno, italyan filozof. Dünya güneş etrafında dönüyor dediği için Kilise tarafından Roma’da diri diri yakıldı.


🔎Nietzsche, "Ecce Homo" adlı eserinde, insanların kendi güçlerini koruma ve genişletme arzusuyla dolu olduklarını belirtir. Ona göre, toplum içindeki insanlar arasında rekabet ve çatışma, güçlülerin zayıfları kontrol etmeye çalıştığı bir sürecin bir yansımasıdır.


📙Nietzsche, insanlar arasındaki çatışmaların, güç mücadelelerinin, rekabetin ve hatta zarar vermenin, insan doğasının bir parçası olduğunu savunmuştur. Ona göre, bu tür çatışmalar, insanın içsel doğasının bir yansımasıdır ve bu süreçte insanlar, kendi güçlerini artırmak ve diğerlerini kontrol etmek amacıyla çeşitli yollarla birbirlerine zarar verebilirler.


🗿Babilon ve Sümer uygarlıkları yıkılmasa, Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri yanmamış olsaydı eğer 2000 li yıllarda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri acaba 1900'lü yıllarda yaşayabilir miydik acaba diye de merak etmiyor değilim.


"İnsanın insana verdiği en büyük kötülüklerin çoğu, aslında yanlış olan bir şeye kesinlikle inanan insanlar aracılığıyla gerçekleşmiştir." der Bertrand Russell


📌On binlerce yılda binlerce düşünür ve filozofun yaşadığı bu dünyada her nesil ile beraber teknolojik olarak daha ileride ama bilgi ve bilgelik anlamında her şeye sıfırdan yeniden başlıyoruz. İnsanlığın gerçek gelişiminin bitip tükenmek bilmeyen bir öğrenme ve öğretme aktivitesi olduğunu unutmamalıyız

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page