top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Medeniyetler Çatışması

Güncelleme tarihi: 14 Kas 2023

📘Medeniyetler Çatışması, Her şeyden önce, içinde yaşadığımız çağın kendine özgü yanlarını nasıl anlamamız gerektiğine dair bir açıklama modeli sunmaktadır bize. Huntington ülkeleri kültür ve medeniyetleriyle ilgili terimlerle gruplandırmanın daha doğru olduğunu savunmuştur.


📌Samuel Huntington tarafından işlenen, Soğuk Savaş sonrasına tekabül eden 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olmaya başladığını ve 21. yüzyılda da bu trendin devam edeceğini ifade eden bir tezdir.


📌Huntington, 'medeniyetler çatışması' kavramı ile, önümüzdeki dönemde uluslararası ittifakların kurulmasında medeniyetlerin belirleyici olacağı ve dolayısıyla olası çatışmaların farklı medeniyetler arasında gerçekleşeceğini ifade ediyor.


📌Ortaya çıkan yeni dünya düzeni tezlerinin içide Fukuyama’nın ‘Tarihin Sonu’ tezi ve Huntington’un ‘Medeniyetler Çatışması’ tezi bulunmaktadır. Fukuyama’nın tezine göre: Tarih bir amaca doğru ilerler ve bu amaç liberalizmdir. Fukuyama’ya göre farklı dinsel,kültürel ve geleneksel yapıdaki her devlet aynı düzlemde buluşacaktır. Bu ortak noktayı ‘Tarihin Sonu’ kavramı ile adlandırır. Bu kavram tarihsel olayların tamamen son bulacağı anlamında değil; tüm kurumların liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi altında birleşeceğine dairdir.


📌Bu teze göre liberalizmin çözemediği veya çözemeyeceği bir meseleyi çözebilecek hiçbir muhalif ideoloji yoktur. Batı dışında dünyanın ve liberalizmin dışında ideolojilerin Batı tarihini taklit etmekten başka seçenekleri yoktur. Bu noktada Huntington’un tezi devreye girer çünkü ona göre dünyadaki medeniyetlerin Batı’yı taklit edemeyecek farklı öznellikleri vardır. Huntington’un tezi bu farklı öznellikler ve bu öznelliklerden doğan çatışmalar üzerinden ilerlemekte; bu çatışmaların ve öznelliklerin neler olduğunu anlatmaktadır.


Hungtington’un Kuramının Temel Tartışma Konuları

  • Medeniyetler Niçin Çatışacak?

  • Medeniyetler Arasındaki Fay kırıklıkları

  • Akraba-Ülke Sendromu

  • Batı ve Geri Kalan Ülkelerin Karşıtlıları

  • Bölünük Ülkeler

  • Konfüçyen-İslami Bağlantı, ve sonuç olarak

  • Batı İçin Neticeler

📌Huntington yeni dünya düzeniyle birlikte ortaya çıkan görüşlerin içerdiği gibi bu yeni dünya düzeni içinde ortaya çıkacak çatışmaların nedeninin ideolojik ve ekonomik olacağı düşüncesine katılmaz. Ona göre hakim mücadelenin kaynağı ‘kültürel’olacaktır ve global politikaların asıl mücadeleleri farklı medeniyetlere bağlı grup ve milletler arasında meydana gelecektir. Medeniyetler arasındaki fay hatları geleceğin savaş hatlarını belirleyecektir.16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page