top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Nöroplastisite

Nöroplastisite, beynin yaşam boyunca ve deneyime yanıt olarak hem yapısını hem de işlevini değiştirme ve uyarlama yeteneğini ifade eden genel bir şemsiye terim olarak görülebilir. Nöroplastisite mekanizmaları da bireyler arasında önemli değişkenlik gösterir. (https://lnkd.in/eSzzWMxe) Veri iletiminde beynin kullandığı Nörotransmitterlerin değişimi, çevresel bir uyaranın nöronların bir nörotransmiterin diğeriyle yer değiştirmesine neden olduğu ve genellikle davranışta değişikliklere neden olduğu bir beyin plastisite şeklidir. Bu, arzu edilen bir davranışı geliştirebilecek veya belirli bir patolojinin semptomlarını iyileştirebilecek bir geçişi indüklemek için belirli bir çevresel uyaran uygulama olasılığını yükseltir. (https://lnkd.in/ejuZDHPz) Dünyada yaklaşık her 7 saniyede bir yeni insan oranında demans tespit edildiği tahmin edilmektedir (Ferri 2005). Brookmeyer 2007), demansın başlangıcını bir yıl kadar kısa bir süre geciktirmedeki başarının, Alzheimer hastalığının küresel yükünü 2050'de 9.200.000 vaka kadar azaltabileceğini tahmin ediyor; bu sayı, beyin plastisitesini olumlu yönde yönlendirmeyi dünya çapında birinci öncelik haline getiriyor. (https://lnkd.in/eYsk9pFM.) Örneğin, dopamin ifade eden nöronların sayısında bir artışı indükleyen bir uyaran, Parkinson hastalığını tedavi edebilir veya serotonin ifade eden sayıyı etkileyen bir uyarı, depresyonu hafifletebilir. Bu, fiziksel aktivite yoluyla motor fonksiyonun iyileştirilmesi ve fototerapi ile mevsimsel depresyonun tedavisi ile verici değiştirmenin dahil olduğunu bilmeden başarılı tedavi sonuçları üretiyor olabilir. İçinde bulunduğumuz çağ hız ve gelişim çağı. Yaşadığımız değişimlere adapte olmak için yeni fiziksel aktiviteler edindiğimizde veya kalıplaşmış alışkanlıklarımızdan hızla vazgeçip, yeni alışkanlık edinmeyi kendimiz için sürekli hale getirdiğimizde, hem parkinson veya demans gibi hastalıklara yakalanma oranımızı düşüreceğimiz gibi, beyin kullanım kapasitemizi arttırdığımızdan karşımıza çıkan zorlukları ve engelleri aşma kapasitemizi de geliştirmiş olacağız. #neuroplasticity, #brainplasticity, #neurogenesis, #health #psychology, #healthyaging, #cognitive, #computerized #cognitivetraining, #cognition https://lnkd.in/eSqhwd9r

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page