top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Organizasyonlarda Anlamlandırma Nasıl Gerçekleşir? - Karl Weick

Güncelleme tarihi: 19 Şub 2023

👉Anlamlandırma, insanların kolektif deneyimlerine anlam verme sürecidir. Karl Weick'in (1995) anlamlandırma modeli ile, kişinin geçmiş olayları geriye dönük olarak nasıl anlamlandırabileceğini ve gelecekteki olaylara nasıl tepki verebileceğini açıklamıştı.


✴️Anlamlandırma, farklı bireylerin bakış açılarından ve çeşitli ilgi alanlarından ortak farkındalık ve anlayış yaratmaya yönelik işbirlikçi bir süreçtir.


✅Gerçekte anlamlandırma, zihnimizin doğasının bir parçası olan bir şeydir; kalıpları tanımak ve hatırlamak, onlara yanıt olarak hareket etmek ve hatta onları yaratmak için fiziksel olarak programlanmıştır. Doğal olarak, "yaşanan deneyime bir düzen empoze etmek için yaşadığımız deneyimin malzemesinden kalıplar uygulama" eğilimindeyiz. Anlamlandırmayı 'akıl çerçeveleri hakkında bir zihin çerçevesi' olarak düşünmek gerekir diye açıklar Weick.✨Weick, Anlam oluşturmanın yedi özelliğini şu şekilde açıklıyor:.

1) Kimlik, "anlamlandırmada temel odaktır". Çevreyle etkileşimde bulunurken, çoklu kimliğimizi, kendini geliştirme, öz-yeterlilik ve kendi kendine tutarlılık gibi üç ihtiyacımızı karşılamak için değiştiririz. Gurur veya utanç duygusunu tetikleyen benlik hayal gücümüzü, başkalarıyla ilgili hayali yargılarımızı sürdürmeye çalışırız.

2) Anlamlandırma, "insanların, ne yaptıklarını ancak yaptıktan sonra fark edebilecekleri gerçeği" sebebi ile geçmişe dönüktür. Bu, kullanılan verinin, ne kadar yeni olursa olsun geçmişin bir hatırası olduğunu ve "özel amaçlarına" göre öznel olduğunu ima eder. Bu nedenle geçmişe bakış her zaman taraflıdır. Önemli ipuçlarının atlanma veya çok fazla farklı anlamın karışıklığa neden olma riski vardır.

3) Eylem çok önemlidir, çünkü insanlar harekete geçtiklerinde, sırayla dünyadaki görüşlerini ve davranışlarını etkileyen çevreye uyaranlar üretirler. Weick, "dünyanın sabit ve önceden verili olmadığı, ancak sürekli olarak dahil olduğumuz eylem türleri tarafından şekillendirildiği" konusunda uyarıyor

4) Anlamlandırma bireysel bir eylem değil, sosyal bir süreçtir, çünkü “…bireylerin düşünce, duygu ve davranışları diğerlerinin gerçek, hayali veya ima edilen varlığından etkilenir”

5) Anlamlandırma, "kendimizi her zaman geçici varsayımlar yaparak ve ardından gözden geçirerek çözmeye çalıştığımız karmaşık durumların ortasında bulduğumuz" süregelen bir faaliyettir. "insanlar sürekli akışlardan anları keser ve bu anlardan ipuçları çıkarır".

6) Anlamlandırma, sosyal ve politik bağlamda çıkarılan ipuçlarına odaklanmayı ve bunları bir referans noktası olarak kullanmayı önerir.

7) Yedinci olarak anlamlandırma, doğruluktan çok akla yatkınlığı arar ve eylemi harekete geçirmek için "yeterli kesinlik sağlayan fikirler veya anlayış oluşturmak" için eksik ancak yeterli bilgi ile görevi mümkün kılar.

🚩Özetle, organizasyonlarda anlamlandırma, eylemi açıklayan ve harekete geçiren iyi hikayeler arar.

30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page