top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Spinoza'nın Tao'su

📜Goethe, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Einstein ve daha nice büyük düşünür, Spinoza'nın hazırladığı entelektüel iklimde yetişti. Onlar, Spinoza'nın etkisinin açıkça görüldüğü yapıt ve kuramlarıyla, dünyaya bakışımızı değiştirdiler. Spinoza İber yarım adasından Hollandaya göçmüş bir mercek ustasıdır. Yaklaşımlarında dedüktif metodu kullanmıştır (Tümdengelim; öncül bilgilerden yeni sonuçlar çıkarmak)


🏹Bu kitapta Moris Fransez, Spinoza'nın Etika adlı başyapıtında ortaya koyduğu, etik felsefesini açık ve net bir dille çözümlüyor. Ayrıca, Spinoza'nın modern düşünce üzerindeki etkisini, alışılmış akademik yaklaşımlardan çok farklı bir bakış açısıyla irdeliyor. Bir yandan da, "Filozof Okuyucu"ya Spinoza düşüncesinin, Uzak doğu felsefelerindeki gibi, bir iyi yaşam arayışı, bir iç özgürlük yolu olduğunu gösteriyor.


🔎Spinoza biraz ilk çağ biraz orta çağ biraz da yeni çağ bilgisi aktarır. Descart'ı takip ederek dünyayı biraz da mekanik bir şekilde tasvir eder. Az bilinmekle beraber İslam dünyasından ve Farabi'den oldukça etkilenmiştir. Ortaçağ din inanışına eleştirel ve bilimsel sorgulamaları ilk yapan kişi olması sebebi ile dikkatleri üzerine çeker. Liberal bir bakış açısı ile siyaset felsefesi konusunda ki çalışmaları ve özellikle de tolarans ile hoşgörü fikirlerini ortaya atan kişidir.


🔔Birey ile devlet arası ilişkilerde bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizer. Bireysel özgürlüğü önemserken, özgürce ifade engellense dahi düşünce, duygu, bilinç, vicdan ruh baskı altına alınabilen şeyler değildir. Ve insanlar düşüncelerini ifade edemediği durumda düşüncelerinden ve hislerinden vazgeçemeyeceği için onları iki yüzlülüğe ittiğini savunur. "İkiyüzlü olma zorunluluğu da fesatlık oluşması sonucunu getirir" der.


🪔Spinozadan esinlenerek devlet yönetimi için sunduğu önerileri bireyel liderlik yaklaşımlarımızda kullansak, onun işaret ettiği gibi ifade özgürlüğü ve psikolojik güvenliği sağlayarak bu yaklaşımı çalışma ortamlarımıza ne kadar çok iyi taşıyabilirsek gelişme ve büyümeyi çok daha fazla ivmelendirebiliriz.


💣“Sırf insanları memnun etmek için bazı şeyleri yapmak ve bazılarını yapmamak için harcanan çabaya hırs denir, özellikle genelin hoşuna gitmek için kendimizin ya da bir başkasının zararına olacak şekilde birtakım şeyleri yapmaya ya da yapmamaya karşı gösterdiğimiz güçlü çabaya; ama başka durumlar söz konusu olduğunda aynı çabaya genellikle insaniyet deriz. Ayrıca ben başkasının bizi memnun etmek için gösterdiği bir davranışını hayal ettiğimizde duyduğumuz sevince övünç diyorum; buna karşı aynı kişinin hiç hoşlanmadığımız bir davranışını hayal ettiğimizde duyduğumuz kedere kınama adını veriyorum.” Spinoza...


Mutlu Pazarlar 🌷


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page