top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Varlık ve Değer Arasındaki Ayrılmaz ilişki

Güncelleme tarihi: 11 Oca

➰Varlık ve değer arasındaki ayrılmaz ilişkiyi Paul Tillich “Varlık değeri önceler, ancak değer varlığı tamamlar.” ifadesi ile açıklamaktadır. Varlık ve değer arasındaki ilişki, felsefi düşüncenin temel taşlarından biridir.


🔗Birçok filozof, varlığın kendisinin değeri içerdiğini savunur. Parmenides gibi düşünürler, varlığın bir ve değişmez olduğunu iddia ederek, bu tek varlıkta yüce bir değerin bulunduğunu belirtirler. Öte yandan, Hegel gibi filozoflar, varlığın sürekli bir gelişim içinde olduğunu ve bu sürecin değeri oluşturduğunu ileri sürerler. Hegel'e göre, değer, varlık içindeki evrim ve değişimle doğrudan ilişkilidir.

 

📜"Düşünen ve eyleyen insanın tüm eylemleri bir değere referansta bulunmalıdır. Örneğin, dürüst olmaya çalışmam bu erdemi bir değer olarak görmemden kaynaklanmaktadır. Bir değere göndermede bulunmayan eylemin anlamlı olması da mümkün olmayacaktır." İnonna Kuçuradi-Etik🌿"Bireyin değer mekanizması yoksa doğayı, evreni hatta diğer insanları da tüketim kaynağı olarak görmesi olasıdır. İnsanı insan yapan bir nitelik olan değer inşa etme süreci olağanken onu problem haline getiren şey değerlerin mahiyeti ve bunların mutlak mı yoksa izafi mi olduğudur." İnonna Kuçuradi -Etik

 

👉“Benim için değerli olan arkadaşım, bana bir hediye aldığında ben arkadaşıma verdiğim önemden dolayı o hediyeye bir değer atfediyorum. Ancak arkadaşımla arasında hiçbir ilişki olmayan başka biri için o hediye anlamsız olabilir. Bir şeye o veya şu nedenle değer atfedildiğinde yalnızca o kişi için değerli olurken, bir şeyin değerinin belirlenmesi ise o şeyin neden değerli olduğu sorusunun cevaplanmasıyla mümkün olacaktır.” İnonna Kuçuradi-İnsan ve Değerleri (s.26)

 

📝Nietzsche, değerin bireysel perspektiflere dayandığını ve her bireyin kendi değer sistemini yaratma yeteneğine sahip olduğunu öne sürer. Bu bakış açısına göre, değer, bireyin duygusal, kültürel ve deneyimsel bağlamına göre belirlenir.


🔦Değerler, yaşantı yoluyla gerçekleşen insan fenomenleridir. Olayların ya da şeylerin değerini belirleyen insana kazandırdıkları ve hissettirdikleridir. 

 

📌Sokrates, "Doğru yaşantı hangisidir?" diye sorar. Ona göre erdem; bilgidir. Bu bilgi, iyidir. Bilginin içeriğini bilen iyi, erdemli insandır. Çünkü o, yapılması gerekeni yapılmaması gerekenden ayırt edebilir. Doğru eylem, doğru bilginin sonucudur. Yanlış eylem ise bilgisizliğin. İnsan kendisiyle uyum içinde olursa mutlu olur.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page