top of page

Gelişim ve Dönüşüm

Katalog Eğitimleri

alfred-aloushy-Ow-joAY8NyY-unsplash.jpg

LİDERLİK

Kişisel Liderlik

Ekip Yönetimi ve Çalışan Gelişimi

Stratejik Liderlik ve Kaynak Yaratma

Performans Yönetimi (Performans Diyaloğu)

Çevik Liderlik

Dahil Eden Liderlik  (İşe Bağlılık Yaratmak)

Uzaktan Liderlik

Vizyoner Liderlik ve Kurumsal Hayatta Anlam Yaratmak

Geleceğe Liderlik (BANI)

Manager 3.0 (Göreve Yeni Başlayan Yeni Nesil Yöneticiler)

Yeni Nesille Yönetsel İletişim

Değişime Liderlik

Zor Zamanlarda Liderlik

Liderler İçin Koçluk ve Mentorluk

Otantik Liderlik

Yeni Normalde Liderlik(Dijital ve Hibrit Çalışma Dünyası)

Beyin Temelli Liderlik

       YETKİNLİK

 

🔦 Kişisel Gelişim ve Farkındalık

🔦 İletişim ve İlişki Geliştirme

🔦 İletişim ve İlişki Geliştirme

🔦 Uyumlanma ve Adaptasyon

🔦 Uyumlanma ve Adaptasyon

🔦 Değer Yaratmak ve Değer Sunmak

🔦 Üretkenlik ve İnsiyatif Alabilme

🔦 Gelişimi Desteklemek

🔦 Etkili Karar Alma ve Analitik Bakış Açısı

🔦 Uyumlanma ve Adaptasyon

🔦 İletişim ve İlişki Geliştirme

🔦 Uyumlanma ve Adaptasyon

🔦 Değer Yaratmak ve Değer Sunmak

  İŞ ODAKLI EĞİTİMLER

Geri Bildirim

 Etki ile İkna

Müzakere

Çeviklik Dünyasında İş Birliği Geliştirmek

 Paydaş Yönetimi

 Müşteri Odaklılık ve Çalışan Bağlılığı

 Problem Çözme ve Karar Alma

 Eğiticinin Eğitim

                                                Analitik Düşünme

              Çatışma Yönetimi ve Arabuluculuk

                                        Soru Sorma Teknikleri

                                   Mesafesiz Etkili Takımlar

                                                    Çalışan Bağlılığı

KİŞİSEL GELİŞİM ODAKLI EĞİTİMLER

Hedef Haritalama

Kişisel Değişim Yönetimi

 Etkili Karar Verme

 Kişisel Etkililik

 Kişisel Marka Yönetimi

Sonuca Ulaştıran Diyaloglar

Çeşitliliği Benimseme ve Bağ Kurma

 Bilinç Dışı Ön Yargıları Kırmak

 Büyüme Zihniyeti

                      İş Yerinde Takdir Dilini Geliştirmek

                                                       Sunum Becerileri

                                                         Zaman Yönetimi

                                                       Toplantı Yönetimi

TREND EĞİTİMLER

 

Tasarım Odaklı Düşünme

 Hikayeleştirme

 Şirket içi Girişimcilik

 Hızlı ve Mikro Öğrenme (Aktif Öğrenme)

 Duygusal Çeviklik

İş Dünyasına Yön Veren Trendler

OKR ile Hedefleme

Psikolojik Güvenliği Sağlamak

Sürdürülebilir Motivasyon

Motivasyon ve Mutluluk

 

         YETKİNLİK

🔦 Kişisel Gelişim ve Farkındalık

🔦 Kişisel Gelişim ve Farkındalık

🔦 Üretkenlik ve Verimlilik

🔦 Kişisel Gelişim ve Farkındalık

🔦 İletişim ve İlişki Geliştirme

🔦 İletişim ve İlişki Geliştirme

🔦 Bağ Kurma ve Uyumlanma

🔦 Farkındalık

🔦 Kişisel Gelişim

🔦 İletişim ve İlişki Geliştirme

🔦  Kişisel Gelişim

🔦 Kişisel Gelişim

🔦Kişisel Gelişim

luca-upper-Z-4kOr93RCI-unsplash.jpg
chris-barbalis-3NqzrOEcXOQ-unsplash.jpg

     YETKİNLİK

 

🔦 İnovasyon (Yenilikçilik)

🔦 İletişim ve İkna

🔦 Üretkenlik ve Değer Yaratmak

🔦 Kişisel Gelişim

🔦 Kişisel Gelişim ve Farkındalık

🔦 Büyük Resmi Görmek

🔦 Büyük Resmi Görmek

🔦 Kişisel Gelişim

🔦 Kişisel Gelişim

🔦 Kişisel Gelişim

chris-hardy-XF-ZLS5G0QU-unsplash.jpg
rishi-WiCvC9u7OpE-unsplash_edited.jpg

Webinar / Mikro Öğrenme

ÇALIŞAN / YÖNETİCİ

 Dijital Dönüşüme Adaptasyon

 Büyüme Zihniyeti

 Organizasyonel Çeviklik

 Psikolojik Güvenlik

 Uzaktan Liderlik

 Sonuca Ulaştıran Diyaloglar

 Kişisel Marka Yönetimi

 Mindfullnes /Duygusal Çeviklik

 Bağ Kurmak ve Çevik İşbirliği

 Hızlı ve Mikro Öğrenme/Öğrenme Çevikliği

YÖNETİCİ

 Yeni Liderlik Psikolojisi

 Dahil Eden Liderlik

 Uzaktan Liderlik

 Geleceğin Liderlik Yetkinlikleri

 Hikayeleştirme

 OKR ile Hedefleme ve Performans Yönetimi

 Manager 3.0

bottom of page