top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Bireysel Öğrenme Organizasyonel Öğrenmeye Nasıl Dönüşür ?

🔑Organizasyonların öğrenmesi bireylerinin öğrenmesi ile gerçekleşir. Peki bireysel öğrenme nasıl örgütsel öğrenmeye dönüşür? 4I Çerçevesi bu önemli soruyu yanıtlıyor.


📚Pek çok kuruluş, öğrenen kuruluşlar olmayı arzuluyor ve aynı zamanda çalışanlarının da öğrenmesini ve büyümesini istiyor. Bu, bireysel ve örgütsel öğrenmenin birbiriyle nasıl ilişkili olduğu sorusunu gündeme getiriyor.


Crossan, Lane ve White, 1999 tarihli "An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution" başlıklı makalelerinde, bunu anlamamıza yardımcı olan yararlı bir 4I çerçevesinin ana hatlarını çiziyorlar. https://www.jstor.org/stable/259140


🎈Kabul edilmesi gereken ilk şey, grup öğreniminin ara düzeyidir. Sonuçta bireyler çoğunlukla gruplar halinde çalışır ve bu gruplar organizasyonu oluşturur.


🎁Bu üç seviyeye göre dört öğrenme sürecini (tanımlarını) ayırt ederler:


👉SEZGİLEME, (INTUITING) kişisel deneyim akışının doğasında bulunan model ve/veya olasılıkların bilinç öncesi tanınmasıdır.


👉YORUMLAMA, (INTERPRETING) bir içgörüyü veya fikri kişinin kendisine ve başkalarına söz ve/veya eylemlerle açıklamasıdır.


👉ENTEGRASYON, (INTEGRATING) bireyler arasında ortak anlayış geliştirme ve karşılıklı uyum yoluyla koordineli eylemde bulunma sürecidir.


👉KURUMSALLAŞMA (INSTITUTIONALIZING) rutin eylemlerin gerçekleşmesini sağlama sürecidir. Görevler tanımlanır, eylemler belirlenir ve belirli eylemlerin gerçekleşmesini sağlamak için organizasyonel mekanizmalar uygulamaya konur.


Görselde de görüldüğü gibi, dört öğrenme süreci ileri besleme ve geri bildirim döngüleri aracılığıyla birbirini etkiler:


iLERİ BİLDİRİM (Bireysel → Grup → Organizasyonel)

Sezgisel → Yorumlama → Bütünleştirme → Kurumsallaştırma


GERİ BİLDİRİM (Kurumsal → Grup → Bireysel)

Kurumsallaşma → Bütünleştirme → Yorumlama → Sezgiselleştirme


4I modeli öğrenmenin bazı temel yönlerini vurgulamaktadır:


1. Sezgi, bireysel öğrenmenin siz düşünmeye başlamadan önce bilinçaltında başladığını gösterir. Bu, nedenini açıklamadan önce sezgilerinize dikkat etmeniz ve ilk önce içgüdülerinize güvenmeniz gerektiği anlamına gelir.


2. Yorumlama sadece başkalarına değil kendinize de açıklama yaparak gerçekleşir. Buradaki geri bildirim döngüsünün de gösterdiği gibi, başkalarına açıklama yapmak sizin de öğrenmenizi kolaylaştırır.


3. Ortak anlayış yoluyla bütünleşme hem zihinsel hem de koordineli eylem biçiminde gerçekleşir. Bu, örgütsel öğrenme için, birlikte yaptıklarınızın, düşündükleriniz ve söyledikleriniz kadar önemli olduğu anlamına gelir.


4. Kurumsallaşma, standartlaştırılmış çalışma biçimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Gerçek örgütsel öğrenme, öğrenilenlerin bir organizasyonun yapısına, kültürüne ve süreçlerine yerleştirilmesiyle gerçekleşir.


41 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page