top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Dijital Liderlik

Günümüzün liderlerinin, çalışanlarının sosyolojik, kültürel ve tabii ki psikolojik ihtiyaçlarındaki değişimlere adapte olabilmesin yanı sıra işini yaparken kullanacağı araçlar anlamında da kendini yenilemesi gerekiyor.


En basit tanımı ile Dijital liderlik, bir şirketin dijital varlıklarının iş hedeflerine ulaşmak için stratejik kullanımıdır. Dijital inovasyonun temeli “kağıtsız işlemlerden” başlayıp “çok kanallı etkileşime” kadar uzanır.


Örnek vermek gerekirse Microsoft'un Dijital Dönüşüm yolculuğu, teknolojiyi benimsemekten daha fazlasıdır.


"Davranışları değiştirmeden ve farklı düşünüp hareket etmeden bir organizasyon olarak hızlı hareket etmek gerçekten zordur." Helen Fanucci, (Microsoft Digital Transformation Sales Leader)

Microsoft'ta kültürü değiştirmek için 3 şeye odaklandıklarını vurgulamıştır:


💎 Büyüme Zihniyetine Sahip Olmak - 'her şeyi bilen' kültüründen her şeyi öğren kültürüne geçmek gerekiyor.

💎 Farklı ve Kapsayıcı Olmak- Farklı fikirler bulmak ve en iyi ürünleri yaratmak için farklı insanlara ihtiyacımız var.

💎 Çalışanlarını Güçlendirmek- Liderlerin sorumluluk alma kültürü sık sık güçlendirmesi gerekiyor.


Harvard Business Review tarafından 1.000 CEO ile yapılan araştırma, (https://lnkd.in/d4Wy6Qkm) Araştırmaya katılanların %90'ının kendi işletmelerinin dijital iş modelleri tarafından bozulduğuna veya yeniden icat edildiğine inandığını gösterdi. Ancak yetenekleri sorulduğunda, %70'i uyum sağlamak için doğru becerilere, lidere veya işletim yapısına sahip olmadıklarına inanıyor.


Yukarıda belirttiklerime ek olarak yaşadığımız coğrafyaya bakarak benim özellikle eklemek istediğim, dijital liderlerin dijital içerik üretme istek ve çabasının da gerekli olduğu yönünde. -dijital içerik üretmekten kastım sonradan kullanmak için ihtiyaç olduğunda eldeki bilgileri buluta veya başka bir yere eksiksiz ve açıklamalarıyla kaydetmektir- Dijital liderliği, yönlendirmek için bilgiye teknolojik araçlar vasıtası ile sahip olup kullanmak şeklinde özetlersek. Kullanılacak bilginin icraatlar sırasında üretilme alışkanlığının aynı zaman diliminde kazanılıyor olması gerekir.
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page