top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

Hermetik Felsefenin Temeli "Gerçekliğin 7 Prensibi"

📜Kökeni antik Mısır’a kadar uzanan kadim ve ezoterik bir gizem öğretisi olan Hermetik felsefenin modern bir yorumu olarak tanımlanan Kybalion adlı kitabın konusu evrensel veya kozmik yasalardır. Bu kitapta Hermetik prensipler ve ezoterizmin en temel ilkeleri en sade bir dille yazılmıştır.


📌Kybalion özetle şunları söyler;

“Yedi Hakikat prensibi vardır; her kim ki bunu bilip anlar, sihirli dokunuşu, Tapınak kapılarını sonuna kadar açan büyülü anahtara sahiptir.”


✨Her bir yasa, kendi yaşamımız içinde denge ve uyum yaratmanıza yardımcı olacak önemli bir anahtar taşır. İçinizde saklanan doğal gücü keşfedip, çevrenizde ve iç dünyanızda olanları nasıl kontrol edeceğinizi öğrenebilirsiniz.


🗝️Öğretilere göre bu bilgiler, ‘öğretiyi’ almaya hazır olanları kendine çekecektir. Yani eğer şu anda bunları okuyorsanız, bunun bir sebebi var. 🙂


1. Zihinsellik prensibi

“Her şey akıldır, evren de akıldır.”

Mentalizme göre, her şey akılda şekillenir. Fiziksel dünyamızda gördüğümüz ve deneyimlediğimiz her şeyin kökeninin zihinsel alemde var olduğunu, her şeyin tezahür ettiği tek bir evrensel bilinç olduğunu söyler. Gerçekliğiniz zihninizin bir tezahürüdür.


2. Tekabül prensibi

Tekabül yasası temel olarak mevcut gerçekliğimizin içimizde olup bitenlerin bir aynası olduğunu söylemektedir.

Gerçekliğimiz, içsel düşüncemizin bir sonucudur. Hayatımız mutsuzluk, kaos ile doluysa ya da tam anlamıyla doyurucu değilse, bunun nedeni iç dünyamızın öyle olmasıdır. Dış dünyamızı değiştirmek için, önce aynaya iyi bakmalı ve iç dünyamızı değiştirmeliyiz.


3. Titreşim prensibi

Titreşim Yasasına göre, evrendeki her parçacık sürekli hareket halindedir ve her biri birer enerji taşır. Bu, gezegenler ve yıldızlar gibi evrenin muazzam kısımları için geçerli olduğu gibi; aynı zamanda şu anda oturduğunuz sandalye veya bu yazıyı okuduğunuz elektronik cihaz için de geçerlidir. Her şeyin kendine özgü bir enerji frekansı vardır. Yüksek enerjili parçacıklar, doğal olarak, diğer yüksek enerjili parçacıklarla bir araya gelirken, düşük enerjili parçacıklar diğer düşük enerjili parçacıklarla birleşecektir.


4. Kutupluluk prensibi

Karşıt olarak görünen şeyler, aslında aynı şeyin yalnızca iki ucudur. Örneğin, sıcak ve soğuk ilk bakışta karşıt gibi görünebilir, ancak gerçekte bunlar aynı şeyin farklı derecelerindedir. Aynısı sevgi ve nefret, barış ve savaş, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü, evet ve hayır, aydınlık ve karanlık için de geçerlidir. Titreşimlerinizi bilinçli bir şekilde yükselterek düşüncelerinizi nefretten sevgiye, korkudan cesarete dönüştürebilirsiniz. Eski hermetik öğretilerinde Polarizasyon Sanatı olarak adlandırılan budur.


5. Ritim prensibi

Bu prensip, evrende her şeyin belli bir ritimle hareket ettiğini ifade eder. Kozmosun hareketi, parçacıklar ve ritim dalgaları halindedir. Bir sarkaç düşünün; bir tarafa ne kadar salınırsa aynı derecede diğer tarafa da salınacaktır. Evrendeki bu ritimler; mevsimleri, dönemleri ve düzenleri meydana getirir. Güneşin ve ayın döngüleri sonucunda gerçekleşen gel-git olayları da aynı şekilde ritim prensibinin bir sonucudur. Sadece doğanın değil, insanların da aynı şekilde ritimleri vardır. İnsanoğlu iyi dönemlerden geçtiği gibi, kendini çok kötü hissettiği dönemlerden de geçebilir.


6. Etki – Tepki prensibi

Atalarımızın “Ne ekersen onu biçersin.” sözünün de yardımıyla, evrenin anlaşılması en basit yasalarından biri olan bu yasa, bize tüm eylemlerin buna karşılık gelen bir tepki verdiğini söyler. Bu yasa bize, evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösterir; başımıza gelen her şeyin bir sebebi vardır. “Her etkinin belirli ve tahmin edilebilir bir nedeni vardır. Her nedenin belirli ve tahmin edilebilir bir etkisi vardır.”


7. Cinsiyet prensibi

“Evrendeki her şeyin maskülen ve feminen prensipleri vardır.” diyen bu yasa ilk bakışta ayrıştırıcı bir yapıya sahipmiş gibi gibi görünse de aslında öyle değil. Cinsiyet prensibine göre evrendeki her şeyin hem eril (yang) hem de dişil (yin) iki prensibi vardır ve bu yaratılışın en temel özelliğidir. Her şey ve herkes, hem eril hem de dişil unsurlar içerir. Sağlıklı bir spiritüel yaşam; hem eril hem dişil enerjinin dengelenmesiyle oluşur.


(Ezoterizm temelinde, bilgi ve öğretilerin kademeli olarak verildiği bir öğreti sistemi ve çalışma sistemi olarak tanımlanmaktadır.)

57 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page