top of page
  • Yazarın fotoğrafıVolkan Mirzalı

İnsan Doğasını Anlamak

✨Alfred Adler'in, bu yüzyılın başında, insanın ruhsal-fiziksel varlığına ve yaşamdaki sorunlarına ilişkin yaptığı saptamalar, aradan geçen bunca yıla karşın değerinden hiçbir şey yitirmeden anlamlılığını ve yol göstericilik işlevini koruyor.


🕯️Adler, "insan, kendi doğal tepkilerine, ne düşündüğüne ve nelerden yoksun olduğuna göre tarzını oluşturan, kendi gücüne ulaşmak ve bir kimlik hissetmek için mücadele eden ve seçeceği bir toplumla hemfikir olmak ve katkıda bulunmak isteyen sosyal varlıklardır" der. Davranışlarının kamu yararına olduğuna inanır. Freud ise, insanların kendi hareketlerinin tamamen onun zihninin hareket ettirdiğini düşünür.


💫Adler, Freud ve Jung gibi bilinçdışı teorileriyle (psikanaliz) ilgilenmiyordu. Bunun yerine pratik dünyayla, özellikle sosyal dünyayla ilgilenmiştir. İnsanların yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını, çocukluklarında yaşadıkları keyfi etkileri ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde onları hangi tutumların engellediğini anlamaya çalışmıştır. "Menschkenntnis" isimli kitabı, insan doğasını anlamak yöneliktir. Adler, fazla ilgili ve korumacı ailelerin çocuklarının şımarık olurken sorunlarını kendi çözmesi için izin veren ve sadece gerektiğinde ona yardımcı olan ailelerin çocuklarının büyüdüklerinde farkındalıklarının yüksek olduğunu, toplumda daha önemli yerlerde olduklarını belirtir. Kitabında "insanların bilmesi ve değiştirmesi en zor şey" diye de eklemektedir. Bu eserinde bireysel psikolojinin en temel ilkelerini ve bunların insanı tanımada taşıdığı değeri, ortak yaşamdaki ve kişinin kendi yaşamını kurmadaki öneminin açıklamaya çalışmıştır

🍂Adler, insanın davranış kalıplarının, yetişkinliğe (yetişkinlik) girene kadar büyük ölçüde sabit kaldığına inanır. Gençlerin ya yetişkinleri taklit edip güçlü ve önemli kalmaya çalışacaklarını ya da başkalarının çıkarlarına hizmet için pasif kalabileceklerine inanmaktadır. Adler'e göre bir kişi için temel faktörler (kendini maksimize etmenin sosyal etkileri) ve sosyal ve toplumsal öz-güç duygusu ve sosyal duygu ihtiyacı vardır. Bir insanın başkaları tarafından tanınma arzusu, bir inanç duygusudur.

🔆Adler, hayatında bizim için yararlı olan her şeyi isteyen kişiliğimizin kibirli yönünün dikkat edilmesi gereken en önemli şey olduğunu, herkesin kibirli olduğunu, ancak başkalarına ve diğer insanlara ihtiyaç duyan ve fiziksel olarak yaşayamayan her insan için kibirli olduğunu görür. Zihinsel olarak ötekiler olmadan, "insanlar yalnız yaşayamaz" der.


🎯Adler'a göre amacı olmayan insan, ne faaliyete geçebilir ne de düşünebilir. Bu amaç küçük yaştan beri içinizde saklı iken birden ortaya çıkar ve sizin gelişim göstereceğiniz yönü belirler. Böylece Adler, insanın bir hedefi olduğunu ve aşağılık kompleksi tarafından yaratılan herhangi bir tepki aldığında kendisini aşırı bir şekilde tamamlamaya çalıştığını söylüyor. Bu sebeple bir insanı yargılarken tek bir hareketi yerine onu bir bütün olarak göz önünde bulundurmanızı önerir.


Mutlu pazarlar 🌷


19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page